Folkehelseundersøkelsen i Agder - ditt svar er viktig for oss.

Vi håper du vil bidra med ditt svar dersom du er blant de over 60.000 personene på Agder som i disse dager er invitert til å delta i en folkehelseundersøkelse.

Deltagerne er trukket tilfeldig ut fra Folkeregisteret. Ditt svar gir oss innsikt slik at vi (kommune og fylkeskommune) kan gi bedre løsninger
og sette inn "trøkket" der det trengs mest. Alle svarene skal brukes til å gjøre Agder til et bedre sted for innbyggerne.

Invitasjonen til deltagerne sendes på SMS og e-post. Du logger deg inn med personlig ID, for eksempel bank-ID eller Min-ID.
Skjemaet kan fylles ut enten på mobiltelefon, nettbrett eller PC. Alle opplysningene om deg blir lagret uten navn og fødselsnummer eller andre gjenkjennbare opplysninger. Det betyr at opplysninger som dere deltakere gir, blir lagret og viderebehandlet i samsvar med gjeldende regler for personvern.

Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd du er med nærmiljøet, lokale tilbud og aktiviteter, spørsmål om din helse, om nærmiljø,
levevaner, skader og ulykker. En egen del handler om livskvalitet.

Rapporten med funnene, ventes å være klar vinteren 2020. Sammen med annen kunnskap vil undersøkelsen gi grunnlag for det lokale folkehelsearbeidet i vår og andre kommuner på Agder. Liknende undersøkelser er gjennomført i Hordaland, Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark.

Folkehelseundersøkelsen i Agder er et samarbeid mellom fylkeskommunen og Folkehelseinstituttet. Mer informasjon finner du her

Publisert
26.09.2019
Sist endret
28.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker