Fra venstre: Tove Moen Gjøtterud, Elvira Maglic-Golalic, Mona Alasow, Caroline Skuggevik og Sunniva Aas-Hansen. Foto: Lillesand kommune
Fra venstre: Tove Moen Gjøtterud, Elvira Maglic-Golalic, Mona Alasow, Caroline Skuggevik og Sunniva Aas-Hansen. Foto: Lillesand kommune

Flyktningetjenesten har fullført årets bosetting

Vi er stolte av medarbeiderne i flyktningetjenesten som har gjort en formidabel jobb i 2017.

I 2017 har det blitt bosatt 48 nyankomne flyktninger i Lillesand kommune. Bystyrets vedtak om å bosette 40 pluss fem enslige mindreårige er oppfylt, og i tillegg er det bosatt noen i familiegjenforeninger.

Det har aldri tidligere vært bosatt så mange flyktninger i kommunen og det har aldri tidligere vært så mange flyktninger som har deltatt i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Pr desember 2017 har introduksjonsprogrammet 70 deltakere. Disse får norskundervisning på voksenopplæringen, språkpraksis i kommunens bedrifter og kvalifisering til norsk arbeidsliv. 

Publisert
21.12.2017
Sist endret
11.07.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker