Finn informasjon om din eiendom

«MinEiendom»er en løsning som gir innbyggerne mulighet til å se data for sine eiendommer i kommunen.

«MinEiendom» ligger på kommunens hjemmeside som et fast punkt i toppmenyen.
Du som innbygger logger deg på gjennom ID-Porten, og får deretter
opp en oversikt over dine eiendommer.

Se informasjon om din eiendom

For den enkelte eiendom presenteres en kartvisning, grunnleggende matrikkel og grunnboksdata. I tillegg er det detaljert informasjon
innenfor følgende fagområder:

  • Kommunale gebyr
  • Vannmåler
  • VA tilknytning
  • Eiendomsskatt
  • Slamanlegg
  • Feiing og tilsyn
Publisert
17.01.2019
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker