Folkemøte i Høvåg ang. bredbåndsutbygging Foto: Lillesand kommune
Folkemøte i Høvåg ang. bredbåndsutbygging Foto: Lillesand kommune

Bredbåndsutbygging i Høvåg

Godt oppmøte på folkemøte 3. des. om fiberutbygging i Høvåg. I løpet av 2019 vil Telenor tilby fiber til innbyggere i Høvåg, i samarbeid med Lillesand kommune

Lillesand kommune og Telenor har fremforhandlet en avtale om utbygging av bredbånd i Høvåg. Ordfører Arne Thomassen og regiondirektør Arnt Magne Johnsen i Telenor har signert avtale om bredbåndsutbygging i Høvåg.

Gjennom avtalen vil 703 husstander i Høvåg få fiber med internett- og TV-tjenester fra Telenor. Kommunen får samtidig fibertilkobling til alle kommunale lokasjoner i Høvåg. Bedrifter og fritidsboliger vil også kunne få et tilbud fra Telenor i disse områdene.

Utbyggingen er en av de største prosjektene Telenor vil ha i Norge i 2019, og etter utbyggingen vil omtrent 75% av husstandene i Lillesand kommune ha et fibertilbud.

Bakgrunnen er at kommunen i 2017 lyste ut en anbudskonkurranse om fiberutbygging i kommunen. Telenor ga kommunen et tilbud, og på bakgrunn av det vedtok Bystyret i sak 065/18 å gi rådmannen i oppdrag å inngå avtale med Telenor om bredbåndsutbygging i Høvåg.

Alle husstander som omfattes av utbyggingen og vil få et tilbud vil få tilsendt brev om dette fra Telenor senest i uke 49.

Publisert
04.12.2018
Sist endret
11.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker