Feltteamet - Lillesand og Birkenes kommuner

Abdullah og Marthe gleder seg til å bli kjent med dere

Alle er hjertelig vellkomne til å være på Ungdomsklubben i Lillesand i sommer. Feltteamet holder klubben åpen hver torsdag kl. 16-22. Ungdomsklubben på Birkeland (Joker) holder åpent mandag kl. 16-22. 

Publisert
11.07.2019
Sist endret
11.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker