Kommunens nyeste høydebasseng i Hæstadveden i Høvåg 
Foto: Lillesand kommune
Kommunens nyeste høydebasseng i Hæstadveden i Høvåg Foto: Lillesand kommune

Er du bekymret for drikkevannet?

I flere dager har vi lest nyheter fra Askøy kommune om forurenset drikkevann som har påført mange innbyggere ubehag og sykdom.

Kan dette skje i Lillesand kommune? Det er vanskelig å gi et entydig nei - uhell kan skje og de er det vanskelig å sikre seg mot. Skulle det likevel skje en hendelse som den i Askøy kommune, er det betryggende å vite at i Lillesand kommune har vi systemer som kan varsle alle innbyggerne i hele kommunen i løpet av 15-20 minutter via SMS og telefon.

Drikkevannet filtreres og renses ved vårt vannbehandlingsanlegg ved Grimevann. Deretter reiser vannet via kilometervis med rør ut til forbrukerne, noen ganger med et mellomstopp i en av våre fire høydebasseng.
Vi har tre høydebasseng som er forholdvis nye; fra 2008, 2010 og 2014.  Vårt eldste høydebasseng er fra 1984 og gjennomgikk en grundig sjekk for noen få år siden.
Lillesand kommune har ikke høydebasseng i fjell slik som det omtalte i Askøy kommune. Våre høydebasseng blir kontrollert jevnlig for skader og annet som kan påvirke vannet.  Vårt driftspersonell tar om lag 200 vannprøver årlig på ulike steder i kommunen etter en grundig risikoanalyse. Vi gjennomfører risikovurderinger jevnlig. Målet med risikovurderingene er å forbedre, og å være forberedt, om noe skulle skje.
I Lillesand kommune er det 5-6 dedikerte medarbeidere som jobber daglig med vår viktigste matressurs – rent drikkevann. Heldigvis har Lillesand kommune en bevisst satsing på å sanere vann- og avløpsnettet i kommunen. Dette arbeidet pågår og kommer til å pågå i årene fremover. 

 

Steinar Eberg

Fagleder vei, vann og avløp
Lillesand kommune

Publisert
14.06.2019
Sist endret
17.09.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker