"Jeg kjører grønt"

Vi gjør et løft for bedriftens miljøprofil og oppfordrer alle kollegaer til å melde seg på miljøkampanjen " Jeg kjører grønt"

Kampanjen ønsker at flere ansatte på din arbeidsplass skal melde seg på kampanjen, og i øyeblikket deltar 2460 enkeltpersoner og ca. 180 bedrifter aktivt i kampanjen.

Hensikten med kampanjen er bedre folkehelse og lavere utslipp av klimagasser. Deltakelse i Jeg kjører grønt kan gi din bedrift / arbeidsplass en bedre miljøprofil og lavere sykefravær.

Kampanjen premierer også de 8 beste arbeidsplassene – 10.000 kr til de beste i fire kategorier etter antall ansatte
og 5000 kr til nr. 2-bedriftene. Jo flere som deltar, jo høyere kommer arbeidsplassen på rankinglistene.

Publisert
01.10.2018
Sist endret
24.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker