Sjekteliv i sentrum. Foto: Lillesand kommune
Sjekteliv i sentrum. Foto: Lillesand kommune

Båtplasser - litt informasjon - sesong 2017

Reglementet for kommunale småbåthavner, ble endret i bystyresak 043/16 – 27.04.2016.

Den største endringen er at det ikke er tillatt med fremleie (sesongplass) – Leieforholdet forutsetter at merket båt ligger på tildelt plass. Manglende merking kan føre til tap av båtplass.
Viktig at kommunen får beskjed om merking! 

Formålet med endringene er å få en reell venteliste, og at leietaker har reelt behov for båtplassen som en har fått tildelt.
Takker man nei til tildelt plass, mister man plassen på ventelisten. Gi beskjed om endringer på ønsket båtplass, størrelse og båthavn.

Det er lik årsleie for alle de kommunale småbåthavnene – inkl Nye Kokkenes. Det vil fremdeles være innskudd i denne båthavnen.

Til nå i år (2017) – har ca 25 personer byttet/blitt tildelt fast båtplass, og flere har sagt opp sin ventelisteplass, dermed er det litt bevegelse.

Oppdatert venteliste legges ut 2 ganger i året  på hjemmesiden vår. Her finner du også annen informasjon om  kommunale småbåtplasser: http://lillesand.kommune.no/Tjenestebeskrivelser/Batplass/  

Listene som er lagt ut nå, er oppdatert pr 16.03.2017. Det vil det bli lagt ut  ny oppdatert versjon til høsten igjen.

På ventelisten i Lillesand er de 6 øverste merket med gult – disse leietakerne mistet sin faste plass i Luntevika, og er dermed satt inn med en fiktiv dato, som gir disse 1. prioritet. Det var i utgangspunktet 17 leietakere som mistet sin faste båtplass i Luntevika.

Ledige båtplasser pr. 20.04.2017 – Nye Kokkenes:

Båtplassnummer

Størrelse

Innskudd

Årsleie

70

3 meter

81.000,-

4.757,-

12

2,5 meter

66.000,-

3.969,-


Ta gjerne kontakt med kommunetorget, dersom du lurer på noe.
Kontaktopplysninger: 
E-post: torget@lillesand.kommune.no eller
tlf 37 26 15 00.

Publisert
17.03.2017
Sist endret
20.04.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker