Sjekteliv i sentrum. Foto: Lillesand kommune
Sjekteliv i sentrum. Foto: Lillesand kommune

Båtplasser - litt informasjon - sesong 2017

Reglementet for kommunale småbåthavner, ble endret i bystyresak 043/16 – 27.04.2016.

Den største endringen er at det ikke er tillatt med fremleie (sesongplass) – Leieforholdet forutsetter at merket båt ligger på tildelt plass. Manglende merking kan føre til tap av båtplass.
Viktig at kommunen får beskjed om merking! 

Formålet med endringene er å få en reell venteliste, og at leietaker har reelt behov for båtplassen som en har fått tildelt.
Takker man nei til tildelt plass, mister man plassen på ventelisten. Gi beskjed om endringer på ønsket båtplass, størrelse og båthavn.

Det er lik årsleie for alle de kommunale småbåthavnene – inkl Nye Kokkenes. Det vil fremdeles være innskudd i denne båthavnen.

Til nå i år (2017) – har ca 25 personer byttet/blitt tildelt fast båtplass, og flere har sagt opp sin ventelisteplass, dermed er det litt bevegelse.

Oppdatert venteliste legges ut 2 ganger i året  på hjemmesiden vår. Her finner du også annen informasjon om  kommunale småbåtplasser: http://lillesand.kommune.no/Tjenestebeskrivelser/Batplass/  

Listene som er lagt ut nå, er oppdatert pr 26.09.2017.

Ledige kommunale båtplass pr. 29.12.2017 - ingen ledige plasser

Båtplassnummer

Størrelse

Innskudd

Årsleie

 

 

 

 


Ta gjerne kontakt med kommunetorget, dersom du lurer på noe.
Kontaktopplysninger: 
E-post: torget@lillesand.kommune.no eller
tlf 37 26 15 00.

Publisert
17.03.2017
Sist endret
03.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker