En glad hund Foto: Victoria Solberg
En glad hund Foto: Victoria Solberg

Båndtvang og løse hunder

En hundeholder skal alltid vise aktsomhet for å unngå at hunder volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting.

Lov om hundehold av 4. juli 2003 nr. 74 (hundeloven) stiller i § 3 et
generelt krav til aktsomhet for hundeiere: Hundeeieren skal dessuten sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser.
Hundeeieren skal blant annet  sørge for å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet 
for andre.

Publisert
04.02.2019
Sist endret
13.02.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker