Åpning av rundkjøringen Jernbanegata

Rundkjøringen i Jernbanegata åpner for alminnelig trafikk fredag 13.april 2018

Det legges til grunn at trafikk til Sypressgata via Jernbanegata kan åpne fredag 27.april 2018

Jernbanegata mellom rundkjøringen og Sypressgata vil ikke være asfaltert ved forutsatt åpning 27.april 2018

Publisert
09.04.2018
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker