Åpning av fylkesveg 235 Møglestu-Lofthus

Fredag 28. juni åpnes det for trafikk i en retning fra fv. 402 Møglestu mot fv. 235 til Lofthus, Viadukten og Lillesand sentrum.

Fylkesveg 235 vil bli stengt igjen nord for Viadukten fra og med mandag 29.juli 2019.


Kjøring til/fra Lofthus, Snøringsmoen og Solflaten vil da skje via kryss fylkesveg 235 – fylkesveg 402 Møglestu

Berørte eiendommer blir varslet på SMS.

Publisert
25.06.2019
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker