Åpning av Jernbanegata

Fredag 11. januar åpner Jernbanegata

Arbeidene med ny Overvannsledning og VA i Jernbanegata ble ferdige til jul. 
Statens Vegvesen fikk i tillegg lagt på et lag med asfalt. Årsaken til at gata ikke ble åpnet i uka før jul, var at skiltingen ikke var kommet på plass, samt at øvrige sikringstiltak heller ikke var utført.

Entreprenøren har nå fått satt opp skilter og sikret veien, så Jernbanegata blir åpnet for trafikk til fredag 11. Januar kl. 14.

Jernbanegata vil bli stengt på vårparten slik at Statens Vegvesen får sluttført asfaltarbeidene og øvrige arbeider som må gjøres når været tillater dette. Eventuelle skader blir også rettet opp da. Planen er å utføre sluttarbeidene i april slik at det er ferdig i starten av mai. Dette er selvfølgelig avhengig av at det ikke blir kulde og snø langt ut i april.

Publisert
09.01.2019
Sist endret
17.01.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker