Modell av lokomotiv på  Flaksvandbanen
Modell av lokomotiv på Flaksvandbanen

Åpent informasjonsmøte om planprogrammet for kulturminne- og museumsplan for Lillesand kommune

Vi inviterer til åpent møte med orientering om planprogrammet tirsdag 7. februar kl. 19.00 i bystyresalen i Rådhuset.

Helse-, kultur- og velferdsutvalget vedtok i sak 006/17 å legge planprogram for kulturminne- og museumsplan 2019-2023 ut til høring, med høringsfrist 27.03.2017.

Her finner du mer informasjon om høringen.

Representanter for kulturvernavdelingen i fylkeskommunen deltar. Alle vel møtt.

Arrangør er Enhet for kultur og bibliotek.

 

Publisert
01.02.2017
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker