Ledelse

Som oppfølging av arbeidet med bedre helhetlig tjenestetilbud for barn og unge har Lillesand kommune iverksatt flere konkrete tiltak.

Tverrfaglig ledelse

Det er blant annet etablert en tverrfaglig møtearena på overordnet nivå for å sikre tettere og mer forpliktende samarbeid mellom Sektor for skole og barnehage, og Sektor for helse og kultur.  

Ledere fra ulike tjenesteområder i kommunen møtes regelmessig og samarbeider om å finne fram til utvikling av gode tjenester i et fellesskapsperspektiv.


Overordnet ledelse og delegasjon

På overordnet nivå er lederskapet i kommunen delt mellom de folkevalgte organer og administrasjonen.

De folkevalgte har det overordnede styrings- og beslutningsansvaret. Det innebærer et overordnet resultatansvar og et ansvar for at kommunen er organisert så hensiktsmessig som mulig med henblikk på utviklingen av tjenester og lokalsamfunn for kommunens borgere. Folkevalgte har også et overordnet arbeidsgiveransvar i forhold til å forvalte og utvikle arbeidskraften i kommunen.

Gjennom delegasjon flyttes makt og myndighet for økonomi, fag og personal fra de folkevalgte til rådmannen og videre ut i organisasjonen.

Kommunens virksomheter styres gjennom tre delsystemer som er deler av ett hele:

  • Delegasjon og ledelse
  • Kvalitetssystemet
  • Internkontrollsystemet

Arbeidskulturen på den enkelte arbeidsplass er styrende for hva som vektlegges og hvordan oppgavene utføres. For å sikre dette må vi ha god styring gjennom planer, system for styring, og klare og tydelige ledere.

Organisasjonen arbeider i henhold til følgende interne verdier: åpenhet, respekt og humor, og har en ledelsesplattform som gir retning.

Publisert
19.01.2018
Sist endret
20.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker