Kompetanse

Kompetanse er mye mer enn den formelle kompetansen man får gjennom utdanning.

Den er mangfoldig og består av kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger. De fire områdene er gjensidig avhengig av hverandre. Det hjelper lite å ha gode evner og kunnskaper om man ikke har vilje og motivasjon til å bruke dem til organisasjonens beste.

«En virksomhet som satser på kompetanse vil styrke sitt omdømme som attraktiv arbeidsgiver. Å investere i bruk og utvikling av de ansattes kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren for framtidig verdiskapning og måloppnåelse.» (Linda Lai 2013.)

Vår aktive bruk av kompetanseplaner gir en oversikt over tiltak knyttet til anskaffelse, utvikling og mobilisering av kompetanse.

Det at vi praktiserer strategisk kompetanseplanlegging betyr at vi analyserer kompetansebehovet så langt frem i tid at vi rekker å skaffe den kompetansen det er bruk for i organisasjonen – til rett tid.

Alle nyansatte i Lillesand kommune introduseres for og opplæres i kommunens valgte tilnærming og metodikk. Kommunens ansatte, som jobber med målgruppen, tilbys regelmessig gruppeveiledning som et ledd i kvalitetsutvikling av tjenester.

Publisert
19.01.2018
Sist endret
22.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker