Internkontroll

Internkontroll handler om systematisk og kontinuerlig kvalitetsforbedring og styring av kommunen.

Rådmannen har et overordnet ansvar for at kravene til internkontroll etterleves. Hensikten med internkontroll-systemet er å sørge for at tjenestene ytes iht. en gitt standard, og at vi overholder lov og forskrift.

På vegne av rådmannne skal alle ansvarlige ledere i Lillesande kommune sikre at tilstrekkelig internkontroll innarbeides, vedlikeholdes og dokumenteres i egen tjeneste.

Alle ansatte skal forstå prinsippene for internkontroll og følge internkontrollsystemet knyttet til driften.

Internkontroll er systematiske tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med vedtak, og lov og forskrift. Internkontroll skal ivaretas i alt vi gjør.

Publisert
19.01.2018
Sist endret
20.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker