Helhetlig og tverrfaglig innsats for barn og unge

I desember 2015 fikk administrasjonen i oppdrag av bystyret å sikre et mer helhetlig tjenestetilbud for barn og unge i Lillesand kommune.

Dette resulterte i en målrettet prosess i flere trinn som nå har gitt oss et mer tverrfaglig tjenestetilbud som skal sikre målgruppen i enda større grad. Gjennom modellen (se under) prøver vi å gi et bilde på samspillet som er nødvendig for å sikre helhetlige og tverrfaglige tjenester for barn og unge.

Publisert
12.01.2018
Sist endret
06.10.2019