Meld feil på gatelys

Lillesand kommunen har en avtale med Mesta AS Elektro om drift og vedlikehold av veglysnettet, og det betyr at feil på veglys utbedres av Mesta.

Slik melder du inn feil:

  • Åpne kartet i lenken under.
  • Du kan søke på adresse eller zoome i kartet for å finne det aktuelle stedet.
  • Klikk på punkt som er feil og trykk: Meld inn feil på veilyset.
  • Velg type feil, øvrige detaljer er valgfrie, trykk på: Meld inn feilen

Røde punkt er feil som er meldt inn, men utbedring ikke planlagt/ startet.
Gule felt er feil der utbedring er planlagt/ startet.


Klikk her for å melde feil på veglys!

Veglys som driftes av Statens Vegvesen vil på sikt bli markert grå i kartet.

Av og til står veglysene på om dagen. Det kan virke som sløsing, men det gjøres for å sjekke om lysene virker. Veglysene inspiseres jevnlig for å kontrollere pærer og lignende.

Publisert
26.02.2018
Sist endret
26.02.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker