Rediger

LUNAR kvinnegruppe Lillesand

Hovedkategori:
Interesseorganisasjon
Underkategorier:
Kvinneforening

Om foreninger:

Organisasjonen LUNAR har startet kvinnegruppe i Lillesand for kvinner som ønsker å bli kjent med andre kvinner og gjøre hyggelige aktiviteter. Gruppen møtes hver torsdag 17-19 i Brentemogate 15 ( SFO-lokalene i Sjømannshaven).

Vi ønsker både kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn og norsk bakgrunn velkommen. Gruppa skal være en arena for kulturutveksling og språktrening. Vi møtes i gruppa for å være sosiale og har ofte besøk av ulike foredragsholdere. Vi drar også på båtturer, og gjør mye annet hyggelig. Alle oppfordres til å komme med forslag om ting vi kan gjøre sammen.

Gratis: 

Tilbudet er gratis. Deltakere forventes å bidra til rydding og et hyggelig miljø.

Barn: 

Det er mulig å ta med barn, dersom man ikke har mulighet til å la barna være hjemme. Det er imidlertid liten plass vi har til disposisjon, og barn tar erfaringsmessig en del fokus, vi oppfordrer derfor deltakerne å la barna bli hjemme dersom de har mulighet til det.

Påmelding: Vi ønsker påmelding til lunargrupper@gmail.com eller sms 99610226

Tid: 17.00-19.00

Sted: skolekjøkkenet på Brentemoen skole (inngang i hjørnet bak lekeplassen)

Kontaktpersoner: Lene Mordal & Maria Fossdal

LUNAR
Webside: www.lunargrupper.no (under ombygging)

Telefon: 996 10 226

 

Om LUNAR:

LUNAR står for likestilling, utvikling, nettverk, aktivitet og relasjon. Vi har flere hjertesaker, derav arbeid med ungdom og likestilling, mot seksuelle overgrep og voldtekt, tvangsekteskap, samt for inkludering og integrering. Vi jobber hovedsakelig på to måter: Vår kjernevirksomhet er arbeid med grupper: Forebyggende arbeid og arbeid for en meningsfylt fritid i jentegrupper, guttegrupper, kvinnegrupper og skal starte mannegrupper. Vi jobber langsiktig, og gruppene møtes ukentlig.Vi har hatt flere hundre ungdommer og kvinner i våre grupper. I tillegg jobber vi utadrettet, gjennom undervisning- og foredragsvirksomhet, deltakelse i offentlig debatt, Dialogprosjektet, som høringsinstans og seminarer. Vi bruker de erfaringene vi får høre fra våre deltakere i ungdoms- og voksengrupper for å fronte stemmer som ellers sjelden høres. I en landsdel som skårer dårligst på samtlige likestillingsparametre og levekårsundersøkelser år etter år, er LUNAR en frivillige organisasjonen på Sørlandet som har som et hovedmål å jobbe for likestilling. LUNAR har ca 40 frivillige og virksomhet i Kristiansand og Lillesand.

Postadresse Børge Trulssønsgate 2
Postnummer
Poststed 4790 Lillesand
E-post Send e-post til lunargrupper@gmail.com
Nettside(r)
Antall medlemmer
Kontonummer
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Leder 996 10 226
Lene Mordal & Maria Fossdal

Kart

Se større kart