Søker kontorlokaler til IT-avdeling

Lillesand kommune planlegger å etablere en IT-avdeling fra 1. januar 2018, og søker etter egnede lokaler i Lillesand

Totalt arealbehov estimeres til mellom 220-300 m2.

Forutsetninger:

  • Lokalene skal romme 8 arbeidsplasser, møterom og lager i tillegg til fellesarealer.
  • Parkeringsplass til kommunal bil i direkte tilknytning til lokalene
  • Lokalene må ha enkel adkomst fra gateplan (ev. via heis)
  • Mulighet for kommunal fiber

Tilbud sendes Lillesand kommune (referanse 17/1843) på e-post til post@lillesand.kommune.no, senest 29. september 2017.

Ved spørsmål, ta kontakt med IT-rådgiver Andreas Brovig, på tlf. 41361467 eller andreas.brovig@lillesand.kommune.no

Publisert
11.09.2017
Sist endret
11.09.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker