Skattelistene legges ut til offentlig ettersyn

Eiendomsskattekontoret for kommunen legger ut skattelisten senest 28. februar 2018.

Dette er en liste over faste eiendommer i kommunen som viser eiendomsskattetaksten, hvilken skattesats som er brukt og hvor mye skatt det må betales for den enkelte eiendom.

Listen ligger ute i 3 uker for den som måtte ønske å se på den. Det ligger også papirutskrift på Lillesand rådhus, kommunetorget.

Før 1. mars sender også kommunen ut skatteseddel til skattyter/eier. Nærmere informasjon finner du på skatteseddelen, eller på kommunens hjemmeside (velg Bolig, eiendom og tekniskEiendom og tekniskeiendomsskatt – og velg aktuell tjeneste ute i høyremenyen).

Vedlegg:

SkattelisteOffentligEttersyn_Bolig -tomt bolig.pdf

SkattelisteOffentligEttersyn_Fritak alle.pdf

SkattelisteOffentligEttersyn_Fritid-tomt fritid.pdf

SkattelisteOffentligEttersyn_Landbruk.pdf

SkattelisteOffentligEttersyn_Næring - tomt næring.pdf

SkattelisteOffentligEttersyn_Verk_bruk - tomt verk_bruk.pdf

Publisert
26.02.2018
Sist endret
26.02.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker