Revidert forskrift for vann- og avløpsgebyrer.

Lillesand bystyre har i møte 04.09.2019 vedtatt fastsetting revidert forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Lillesand kommune. Forskriften trer i kraft 01.01.2020.

Gjeldende lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer ble vedtatt av Lillesand bystyre 06.12.2006. Med den reviderte forskriften har Lillesand kommune dekket et behov for tydeliggjøring av hjemler, og korrigert forskriften av hensyn til overordnet regelverk. Flere av endringene dreier seg om språklige endringer eller at bestemmelser som står i sentrale lover eller forskrifter er tatt ut.

Kort oppsummert er hovedendringene gjengitt punktvis nedenfor:

  • Tydeliggjøring av hjemmel for å ta tilleggsgebyr for tilknytning.
  • For samtlige abonnenter har engangsgebyret for tilknytning blitt beregnet ut fra hvilken dimensjon det er på vannledning inn i bygget. Dette er fjernet. Revidert forskrift legger nå opp til at det for bolig- og fritidseiendommer skal tas et fast beløp per boenhet for tilknytning. For øvrig bebyggelse/abonnenter skal tilknytningsgebyret beregnes etter areal (BRA).
  • For bolig, herunder borettslag og fritidsbolig, skal abonnementsgebyret være et fast beløp per boenhet. For øvrig bebyggelse skal abonnementsgebyret beregnes etter areal (BRA) og ikke dimensjon på vannledning inn i bygget.

Revidert forskrift kan leses her.
Forskriften trer i kraft 01.01.2020 og vil da bli tilgjengelig på Lovdata.

Gjeldende forskrift kan leses her.

Publisert
23.09.2019
Sist endret
28.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker