Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 samt formannskapets innstilling til alminnelig ettersyn

Er lagt ut til alminnelig ettersyn her på kommunens hjemmeside og i kommunetorget i Lillesand rådhus

Publisert
03.12.2018
Sist endret
22.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker