Utbyggingsavtale Dovreveien 1-3 Gnr. 33 bnr. 342, 319 og 320

BS har i møte 12.12.2018 vedtatt å legge ut ovennevnte utbyggingsavtale til offentlig ettersyn.

Forslaget kan sees på rådhuset fra 21.12.18 – 11.1.19

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen må sendes skriftlig til Lillesand kommune, Teknisk sektor Postboks 23, 4791 Lillesand eller
e-post: postmottak@lillesand.kommune.no, senest innen 11.1.19.

Utbyggingsavtale Dovreveien 1-3

Publisert
21.12.2018
Sist endret
26.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker