Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2020-2031.

Lillesand kommune sin reviderte plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for 2020-2031 legges herved ut på høring.

Frist for innspill er 15. oktober 2019.
Innspill sendes til postmottak@lillesand.kommune.no
For spørsmål kontakt saksbehandler Magne Haugen på tlf. 99224283

Her finner du saksdokument

Publisert
05.09.2019
Sist endret
01.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker