Åpen anbudskonkurranse om omsorgsboliger på Dovre

Lillesand kommune har søkt totalentreprenører for bygging av omsorgsboliger i en etasje med 25 boenheter.

Anbudskonkurransen er gjennomført og hadde tilbudsfrist 28.06.2019.

Aktuelle dokumenter:
Konkurransegrunnlag del 1
Konkurransegrunnlag del 2

Publisert
12.08.2019
Sist endret
23.08.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker