Velkommen til nyekristiansand.no

Ordførerne i Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen og Søgne har opprettet nettportalen nyekristiansand.no.

Samtidig med nyekristiansand.no lanseres så gir de ut informasjonsavis til alle husstandene som kommer onsdag 5. april (litt forsinket).

Men du kan ta en titt på avisa allerede nå, den ligger som en bla-versjon i artikkelen «Velkommen til Nye Kristiansand» på den nye portalen nyekristiansand.no

På portalen finner du også en rekke korte videoer der ungdommer fra de fem kommunene snakker med «sin» ordfører.

Har du spørsmål til ordføreren i kommunen din? Bruk anledningen under «Spør din ordfører» på den nye portalen til å komme med ditt spørsmål eller synspunkt.

Målet er å informere innbyggerne om arbeidet med å lage en ny kommune av dagens fem kommuner.

I februar 2016 skrev ordførerne under en intensjonsavtale om å lage en ny kommune fra 1. januar 2020.

Etter det har kommunestyrene vedtatt at avtalen skal høres blant innbyggerne. Det skjer blant annet gjennom enn stor spørreundersøkelse fra 11. – 25. april. Da blir 5200 innbyggerne i de fem kommunene oppringt av Opinion. I tillegg blir det mange folkemøter ut over våren. På den nye nettportalen kan innbyggerne også stille spørsmål til sin ordfører. I juni blir det også rådgivende folkeavstemninger i fire av kommunene.

Ordførerne håper at innbyggerne bruker både avisa og portalen til å oppdatere seg på arbeidet med Nye Kristiansand. 

Publisert
04.04.2016
Sist endret
07.06.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).