Vedtak i Knutepunkt Sørlandet 12.09.2014

Sak 31/14 - Vedtatt mandat for felles utredning kommunereform

Hver at de syv kommunene i Knutepunktsamarbeidet må ha et kommunestyrevedtak som tilslutter seg mandatet for felles utredning.

Du kan lese mer om mandatet her.

Publisert
27.11.2014
Sist endret
01.12.2014

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).