Vedtak om utvidelse av det politiske utvalget 10.12.2014

BS - 162/14

Bystyret vedtok i møte den 10.12.2014 å utvide det politiske utvalget med to medlemmer.

Det politiske utvalget som er nedsatt i forbindelse med kommunereformarbeidet består nå av Arne Thomassen (H), Helge Røed (A), Arne Gulbrandsen (FrP), Beathe Andreassen (V) (ny) og Ingebjørg Ribe Rudihagen (KrF)( ny). "

Publisert
11.12.2014
Sist endret
07.06.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).