Ungdomsrådene fra fire av de fem K5-kommunene møtte ordførerne i Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Songdalen og Søgne. Foto: K5
Ungdomsrådene fra fire av de fem K5-kommunene møtte ordførerne i Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Songdalen og Søgne. Foto: K5

Ungdomsrådene møtte K5-ordførerne

Ungdomsrådene er opptatt av skole, fritid, buss, lokaldemokrati og at det fortsatt skal være liv og røre i bygdene hvis Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Songdalen og Søgne lager en ny kommune.

Det kom fram da representanter fra ungdomsrådene i kommunene 12. februar møtte de fem ordførerne for å snakke om kommunereformen.

Ungdomsrepresentanter fra Songdalen var for eksempel spent på om Finsland vil bli glemt hvis det blir en ny, stor kommune. De sa også at det er viktig at de ønsker barneskole og ungdomsskole på samme sted og at busstilbudet til og fra Finsland må bli bedre. Ungdommene er også opptatt av at de Finsland-ungdommen ikke må miste fritidsaktiviteter og andre tilbud de har, og at de fortsatt må få lov til å gå på videregående skole i Byremo i Audnedal kommune.

I Lillesand og Søgne er de unge blant annet opptatt av at de må få muligheten til å gå på videregående skoler i andre kommuner enn sin egen. En av de unge sa for eksempel at Høvåg-ungdom som har familie og venner i Kristiansand, vil sette pris på å kunne gå på videregående skole der.

– Det må fortsatt være gode fritidstilbud og ungdomsaktiviteter i Lillesand, det må ikke være sånn at vi må reise til Kristiansand, sa lederen for ungdomsrådet i Lillesand, Ane Slotnes.

Ordføreren i Songdalen, Johnny Greibesland, har ledet samarbeidet mellom de fem ordførerne. Han var opptatt av å fortelle at også ordførerne er veldig opptatt av at det fortsatt skal være gode tilbud i for eksempel Finsland.

- I avtalen mellom kommunene står det at skoler, barnehager og ungdomsklubb skal bli bestå, så Finsland blir ikke glemt. Det blir fortsatt attraktivt å bo i Finsland, sa ordføreren.

- For oss i Kristiansand er det ekstremt viktig å si at vi ikke ønsker å trekke folk og aktivitet vekk. Vi vil ha levende lokalsamfunn i hele den nye kommunen. Da kan vi tilby både kaffe latte-kultur i Kristiansand og flott natur til de som ønsker å bo mer romslig, sa ordføreren i Kristiansand, Harald Furre.

Ungdomsrådsleder Ane Slotnes var også spent på om ikke en stor kommune vil gå ut over lokaldemokratiet.

– Hadde det ikke vært mer naturlig å slå sammen bare Lillesand og Birkenes, lurte hun på.

– Det første folk tenkte på var nok at det var naturlig med bare Birkenes og Lillesand. Men vi to alene blir for små. Når det gjelder lokaldemokratiet, er det slik at vi skal ha kommunedelsutvalg i alle de gamle kommunene. I hver kommune blir det valgt inn inntil 15 politikere for å sikre lokaldemokratiet. Folk vil fortsatt møte den lokale politikeren på butikken, sa ordføreren i Lillesand, Arne Thomassen.

Også Harald Furre, ordfører i Kristiansand, minnet om at lokale saker fortsatt skal bestemmes lokalt.  Men han utfordret samtidig ungdommene til å tenke minst 50 år fram i tid, og også ut over det helt nære lokaldemokratiet

– Er ikke demokrati også at dere skal få være med på å bestemme hvordan Kristiansand skal utvikles. Hvorfor bestemme bare der dere bor, men ikke også der dere lever livene deres, spurte han.

Vi vil lage gode rammer for de nest 50 årene. Hvordan skape best mulig oppvekstsvilkår for de neste 50 årene.

Vi trenger å være større for å utvikle dette til å bli en kjempegod kommune i lang tid framover. Det er det som er utfordringen, det er dere som skal leve med den den kommunen.

Også ordførerne i Birkenes og Søgne, Arne Christiansen og Astrid Hilde, syns det er flott at ungdommene engasjerer seg i kommunedebatten.

– Det er veldig flott å treffe dere. Det er dere som kommer til å leve i den nye tida, derfor er det gøy at dere er interessert i dette. Prøv å få engasjere så mange av vennene deres dere kan, sa Christiansen.

- Alle fem kommunene vil satse på barn og unge i en ny kommune. I en større kommune vil det være lettere å få til slik som dere er opptatt av, for eksempel videregående skole. Etter hvert skal dere også ut i jobb. For en stor kommune er det litt lettere å få de som bestemmer i Oslo til å forstå hva vi trenger for å lage gode arbeidsplasser. Det blir også lettere å satse på forskning og nyskapning for å lage nye arbeidsplasser, sa Astrid Hilde.

Publisert
12.02.2016
Sist endret
07.06.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).