Skjønnsmidler 2015 - Kommunereform

Lillesand kommune har i dag (12.12.2014) søkt Fylkesmannen i Aust-Agder om 150.000 kr i restskjønnsmidler til bruk i kommunereformarbeidet.

Publisert
17.12.2014
Sist endret
07.06.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).