Oppsummering folkemøtet 7. mai

Den 7. mai møtte cirka 40 lillesandere på det første folkemøte om kommunereformen i Lillesand.

Ordfører Arne Thomassen ga en kort orientering om kommunereformarbeidet i kommunen og i Knutepunkt Sørlandet.

Prosessveileder Jarle Bjørn Hanken fra Fylkesmannen ga en informativ og fin orientering om Stortingets mål med kommunereformen, hensikten og bakgrunnen. Vi fikk også et historisk tilbakeblikk på Norges kommune-historie. Her finner dere mer informasjon.

Vi var så heldige å få besøk av ordfører Erlend Larsen fra Stokke kommune i Vestfold som holdt et engasjerende og lærerikt foredrag om HVORFOR Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner allerede har klart å bli enige om å bygge en ny kommune. Kommunesammenslåingen ble vedtatt i Statsråd den 24. april i år. Den nye kommunen blir etablert med virkning fra 01.01.2017 og skal hete Sandefjord. Her finner dere mer informasjon.

Publisert
21.05.2015
Sist endret
07.06.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).