Kommunestrukturgruppa på studiebesøk

Torsdag 5. mars skal kommunestrukturgruppa på studiebesøk til Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner

Den 6. februar i år søkte de tre kommunene departementet om å få slå seg sammen til én kommune. Den nye kommunen skal hete Sandefjord.

Kommunestrukturgruppa ønsker å få svar på en rekke spørsmål knyttet til reformarbeidet. Eksempelvis: Hvordan har disse tre kommunene klart å bli enige så raskt? Videre ønskes en orientering om prosessen generelt, noe om gjennomføringsevnen- og viljen, beveggrunnene til vedtaket, spørsmål om hvilke av kommunene som var de største pådriverne? Hvordan har prosessen blitt gjennomført ift innbyggerne – og ansatte. Videre vil det bli spørsmål om det rent geografisk er aktuelt med nye grenser. Gå inn på den enkelte kommunes hjemmesider og les mer om prosessen i Vestfold:  stokke.kommune.no, sandefjord.kommune.no eller andebu.kommune.no.

Her er Sandefjord Blads reportasje om da søknaden ble levert til kommunalminister Sanner:
http://www.sb.no/__B_r_v_re_enkelt___svare-5-73-27937.html 

Publisert
05.03.2015
Sist endret
07.06.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).