Johnny Greipsland (leder av forhandlingsutvalget) Foto: K5
Johnny Greipsland (leder av forhandlingsutvalget) Foto: K5

K5–prosessen er godt i gang – nå foreligger utkast til intensjonsavtale

Her kan dere lese om visjoner, hovedmål og prinsipper som skal legges til grunn ved etablering av ny kommune fra 01.01.2020.

Skrivegruppen i K5-prosessen har nå sendt et foreløpig utkast til intensjonsavtale ut til politikerne i de fem kommunene. Det foreløpige utkastet til avtale er utarbeidet etter innspill i fra forhandlingsmøtet mellom Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen og Søgne før jul.

- Fram mot neste møte i slutten av januar vil politikerne jobbe videre lokalt med forankring og videre bearbeidelse av utkastet slik det fremkommer så langt.  Vi understreker at dette er et foreløpig arbeidsutkast og at beslutningen om kommunene er for eller mot K5 ikke vil fattes på dette grunnlaget – men på basis av et endelig forslag som etter planen skal være klart i slutten av februar, sier Johnny Greibesland.  Songdalen-ordføreren leder arbeidet i K5-prosessen.    

Forhandlingsutvalgene møtes igjen 27. og 28. januar, og vil da arbeide med videre konkretisering og bearbeidelse av avtaleutkastet. 

Her finner du intensjonsavtalen som trår i kraft når samtlige fem kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Publisert
05.01.2016
Sist endret
07.06.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).