Infobrev fra Fylkesmannen om status og det videre arbeid med kommunereformen

Arbeidet med kommunereformen på lokalplanet går nå inn i siste fase, og alle kommunene skal fatte sine endelige vedtak innen 30. juni 2016.

Kommunene har ulike ståsteder og er i ulike faser av arbeidet, og det varierer mye hva slags kontakt det har vært mellom Fylkesmannen og den enkelte kommune.

Aktuelle dokumenter:

Brev fra Jan Tore Sanner (28.10.2015)

Brev fra fylkesmannen (1.12.2015)

Publisert
02.12.2015
Sist endret
07.06.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).