Fra venstre Harald Furre (Kristiansand), Johnny Greibesland (Songdalen), Anders Christiansen (Birkenes), Astrid Margrethe Hilde (Søgne) og Arne Thomassen (Lillesand). Foto: Svein Tybakken
Fra venstre Harald Furre (Kristiansand), Johnny Greibesland (Songdalen), Anders Christiansen (Birkenes), Astrid Margrethe Hilde (Søgne) og Arne Thomassen (Lillesand). Foto: Svein Tybakken

Infoavis på vei

Mandag eller tirsdag finner du ordførernes infoavis om Nye Kristiansand i postkassa. Mandag kan du også klikke deg inn på den nye nettportalen nyekristiansand.no

- Avisa sendes nå til alle husstander i de fem kommunene. Det er viktig å komme ut med god informasjon, fordi dette er en stor og viktig sak, sa Songdalen-ordfører Johnny Greibesland da han fredag ettermiddag orienterte media om avisa og nettportalen.

I avisa er det et bredt spekter av reportasjer som tar for seg forskjellige sider ved intensjonsavtalen som de fem ordførerne anbefaler. Nærdemokratimodellen, økonomi, ungdommens tvil og tro, ordførernes vurderinger og tanker fra Kari og Ola Nordmann er noe av det du kan lese om i avisa. 

Artiklene finnes igjen på den nye portalen nyekristiansand.no. I tillegg har nettsida filmsnutter med ungdomsledere som fritter ut ordførerne om fordeler og ulemper ved Nye Kristiansand. På portalen kan innbyggerne også sende spørsmål til ordføreren sin, for å nevne noe.

- Først og fremst er dette en informasjonsavis. Jeg håper folk leser den flere ganger, de vil se at innholdet er balansert og informativt. Noen i avisa er for, andre er imot.  Vi ordførerne ønsker å få fram at det er snakk om å velge for 50 år fram i tid, sa Søgne-ordfører Astrid Hilde.

- Nå begynner en ny fase i arbeidet. Det blir stor aktivitet fra vår side fram mot folkeavstemningene i de fire kommunene i begynnelsen av juni. Alle vi fem er enige om å anbefale at vi bør slå være pjalter sammen. Derfor er det ikke tvil om at vi i avisa ønsker å fortelle hva vi anbefaler og tror på, sa ordfører Harald Furre i Kristiansand.

Lillesand-kollega Arne Thomassen mener også det er naturlig at avisa speiler ordførerens ja.

- Vi ønsker å få fram hvorfor vi ønsker en større kommune. Nå starter jobben med å komme ut til innbyggerne med informasjonen. Jeg håper folk bruker anledningen til å komme med sine spørsmål til oss, sa Thomassen.

Ordførerne kjører også annonsekamper i aviser og nettaviser i disse dager, for å oppfordre innbyggerne til å sette seg godt inn i hva Nye Kristiansand vil bety.

11. april starter den store spørreundersøkelsen i regi av Opinion. 5200 innbygger-svar fra de fem kommunene skal hentes inn på telefon: 600 fra Birkenes, 600 fra Songdalen, 1200 fra Lillesand, 1200 fra Søgne og 1600 fra Kristiansand. Undersøkelsen varer i ca. to uker. Resultatet presenteres 23. mai.

6. juni er det rådgivende folkeavstemning i Birkenes, Lillesand, Songdalen og Søgne. Det skal ikke være folkeavstemning i Kristiansand.

Svar fra spørreundersøkelsen og den rådgivende folkeavstemningen er noe av det politikerne i de fem kommunestyrene tar med i vurderingen før de bestemmer seg i midten av juni.

Publisert
02.04.2016
Sist endret
07.06.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).