Foto: K5
Foto: K5

Forhandlingsutvalgene møtes

Flere viktige temaer skal drøftes når forhandlingsutvalgene i Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen og Søgne møtes 14. og 15. desember.

- På møtet vil vi starte arbeidet med å lage en visjon for den nye kommunen. Vi kommer til å jobbe med de store trekkene og de overordnede målene, og ikke dypdykke i detaljer. Det er viktig å se på de store linjene for å legge et godt grunnlag for å lage en framtidsrettet kommune, sier Johnny Greibesland, Songdalen-ordføreren som er leder av forhandlingsutvalget for de fem kommunene.

Dette er temaene som forhandlingsutvalgene og tillitsvalgte skal arbeide med på samlingen:

  • Visjon og overordnede mål
  • Tjenestetilbud og lokal identitet
  • Politisk organisering og nærdemokrati
  • Kommunen som arbeidsgiver
  • Hva er det ansatte mest opptatt av
  • Økonomi
  • Lokale og felles satsinger

Det er ordfører, varaordfører og én fra formannskapet fra hver kommune som utgjør forhandlingsutvalgene. Pål Tjøm fra LO-kommune og Charlotte Antonsen Ravnaas fra Unio deltar også i arbeidet på samlingen. I tillegg vil rådmennene i de fem kommunene være til stede på møtet.

Samlingen holdes på Scandic Kristiansand Bystranda, og er åpent for publikum. Mandag varer samlingen fra kl. 12.30-17.00. Tirsdag skjer arbeidet fra kl. 09.00-14.30.

Program for møtet 14.-15. desember.

Publisert
10.12.2015
Sist endret
07.06.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).