Folkemøte 7. mai kl. 18

Kommunestrukturgruppa i Lillesand inviterer til kommunens aller første folkemøte om kommunereformen. Første tema er HVORFOR?

Sted: Aulaen på Lillesand ungdomsskole

Foreløpig program:
kl 18.00              
Ordfører Arne Thomassen ønsker velkommen
kl 18.05-18.55     Fylkesmannen v/prosessveileder for kommunereformen Jarle Bjørn Hanken forteller om regjeringens mål for reformen, hensikten og bakgrunnen mv.            
kl  19.15-20.15    Ordfører i Stokke kommune, Erlend Larsen forteller om hvorfor kommunene Stokke, Sandefjord og Andebu allerede i februar fattet vedtak om kommunesammenslåing.

                       ALLE VELKOMMEN!

Publisert
21.04.2015
Sist endret
07.06.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).