Vedtak i bystyret 18.06.2014

BS-079/14

Følgende utvalg ble nedsatt for å sondere samarbeidsmulighetene med ulike nabokommuner:

Arne Thomassen (H), Helge Røed (A), Arne Gulbrandsen (FrP). Fra administrasjonen følger rådmann Jan Henning Windegaard og juridisk rådgiver Britt Ragnhild Berg utvalget i deres arbeid.

Les mer om bystyrets mandat for utvalget her.

Publisert
27.11.2014
Sist endret
12.02.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).