Studietur til Nord-Jylland 26.-28.10.2014

Fylkesmannen i Aust-Agder arrangerte studietur med tema kommunereformen

Lillesand stilte med fem representanter.

Mer informasjon finner du her:

Programhefte

Thomas Nymann Nielsen

Region Nord-Jylland

Brønderslev kommune

Aalborg kommune

Publisert
27.11.2014
Sist endret
01.12.2014

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).