Felles formannskapsmøte i Knutepunkt Sørlandet 13.11.2014

Ordfører i Sogndalen kommune, Johnny Greibesland (Sp), holdt et innlegg om mandatet for den felles utredningen som Knutepunktkommunene er samlet om og skal gjennomføre 2015.

Etter planen skal utredningen legges frem for styret i Knutepunkt Sørlandet oktober 2015.

Publisert
27.11.2014
Sist endret
12.02.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).