Internettpublisering

Dokumenter som ikke publiseres på internett

Kommunen har en bevisst holdning til hva som publiseres og hvilke konsekvenser dette kan få for den enkelte.

Noen dokumenter blir ikke publisert på internett, selv om de ifølge lovverket er offentlige dokumenter. Disse dokumentene er merket med Ikke publisert i postjournalen. Siden de er offentlige, kan du be om innsyn i disse dokumentene ved å kontakte Kommunetorget på telefon 37 26 15 00.

Følgende dokumenttyper publiseres ikke på internett (listen er ikke uttømmende):

  • Dokumenter som inneholder fødselsnummer (11-sifret).
  • Dokumenter som inneholder lønnsopplysninger knyttet til enkeltpersoner.
  • Dokumenter vedrørende barnehageplass og SFO-plass.
  • Dokumenter som inneholder bilder av barn.
  • Dokumenter som etter en skjønnsmessig vurdering ikke egner seg for publisering på nett, fordi de f.eks. inneholder sjikanerende påstander eller røper private opplysninger om avsender eller andre privatpersoner.

Postlister for fagsystemer

Postlister (oversikt over all post en spesifikk dag) til dokumenter som blir registrert i fagsystemer ligger ikke på Innsyn/ internett. Eksempler på avdelinger som bruker slike fagsystemer er omsorg, sosial, barnevern og flyktningtjenesten.

Når postlista ikke ligger på internett, medfører dette at dokumentene heller ikke kan søkes opp. Kontakt aktuell fagavdeling hvis du ønsker å få tilsendt postlista. De fleste dokumentene på disse postlistene vil være unntatt offentlighet.

Postlista til elevarkivene er ikke tilgjengelig på Internett, heller ikke dokumentene. Du har rett til å be om å få tilsendt postliste, dog vil de fleste dokumentene være unntatt offentlighet. Hvis du er part i saken har du større innsynsrett. (Se mer i venstremenyen under Retten til innsyn)

Publisert
08.04.2011
Sist endret
10.04.2018