Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort i posten. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er altså denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.

Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.

Du må ikke ha ha med valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. Det henstilles til at alle har med valgkort. Det går raskere for deg å stemme dersom du har med deg valgkortet.

Har du ikke mottatt valgkortet i posten, eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme.

Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon. Du må ha med annen legitimasjon.

Hva gjør jeg ved feil på eller tap av valgkort?

 • Feil på valgkortet
  Dersom du mener at det er feil på valgkortet kan du sende skriftlig melding til: Valgstyret, Pb 23, 4791 LILLESAND
 • Det står feil adresse på valgkortet (jeg har flyttet)
  Din adresse i manntallet er den som er registrert i Lillesand folkeregister per 30.06. i valgåret. Flyttinger etter denne dato blir ikke oppdatert i manntallet. Du kan likevel stemme ved valget.
 • Jeg har byttet navn i forhold til det som står på valgkortet
  Navneendring som er gjort etter 30. juni i valgåret blir ikke oppdatert i valgmanntallet. Du kan likevel stemme under ditt gamle navn.
 • Andre i min familie har fått valgkort og ikke jeg. Hva skyldes dette?
  Valgkort er sendt ut til alle som er manntallsført i Lillesand per 30. juni i valgåret. Dersom du ikke har mottatt valgkortet så kan det være feil i postgangen.
Publisert
23.06.2011
Sist endret
19.06.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker