Valgdeltagelse

Tall for valgdeltagelse for Lillesand

Valgdeltakelse Lillesand kommune: 64,18 %

Gjennomsnitt valgdeltakelse i landet: 59,9 %

 

Valgdeltakelse 16- og 17-åringene i Lillesand: 57,19 %

Gjennomsnitt for alle 16- og 17-åringene i landet: 57,03 %

 

Publisert
23.09.2015
Sist endret
23.09.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker