Manntall

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 – utlegging av manntallet.

For å kunne stemme ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019, må du ha stemmerett og stå innført i manntallet.
Dersom du har flyttet hit fra en annen kommune og flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2019, vil du stå oppført i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme i Lillesand.

Manntallet vil ligge ute til offentlig ettersyn etter 11. juli på følgende steder:

Lillesand sentrum: Kommunetorget i Lillesand rådhus og Lillesand folkebibliotek

Høvåg: Matkroken Indre Årsnes

Manntallet blir liggende ute til og med 9. september 2019.

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra kommunens manntall, kan kreve at feilen rettes opp. Begrunnet krav sendes skriftlig til:

Valgstyret i Lillesand
Postboks 23
4791 Lillesand

Publisert
27.06.2019
Sist endret
27.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker