Utlegging av manntall

For å kunne stemme ved stortings- og samtingsvalget i 2017 må du ha stemmerett og stå innført i manntallet. Dersom du har flyttet til en annen kommune og flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2017, vil du stå oppført i den kommunen du er flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra eller om du vil forhåndsstemme.

Manntallet ligger ute til offentlig ettersyn på følgende steder:

Lillesand sentrum:     Kommunetorget i Lillesand rådhus og Lillesand folkebibliotek
Høvåg:                       Matkroken Indre Årsnes

Manntallet blir liggende ute til og med 11. september.

De som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er innført eller utelatt fra kommunens manntall, kan kreve at valgstyret retter opp feilen.

Begrunnet krav sendes skriftlig innen 11. september til:
Valgstyret i Lillesand, Postboks 23, 4791 Lillesand

Publisert
20.07.2011
Sist endret
28.06.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker