Utlegging av manntall

Kommunevalget 2015 - utlegging av manntallet

For å kunne stemme ved kommunevalget i 2015 må du ha stemmerett og stå innført i manntallet. Dersom du har flyttet til en annen kommune og flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2015, vil du stå oppført i den kommunen du er flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra eller om du vil forhåndsstemme.

Mottar du valgkort, er du innført i kommunens manntall. Manntallet ligger ute til offentlig ettersyn på følgende steder:

Lillesand sentrum:     Kommunetorget i Lillesand rådhus og Lillesand folkebibliotek
Høvåg:                       Matkroken Indre Årsnes
Justøya:                     Brekkestø landhandel

Manntallet blir liggende ute til og med mandag 31. august.

De som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er innført eller utelatt fra kommunens manntall, kan kreve at valgstyret retter opp feilen.

Begrunnet krav sendes skriftlig innen 31. august til:
Valgstyret i Lillesand, Postboks 23, 4791 Lillesand

Publisert
20.07.2011
Sist endret
15.07.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker