Hvem kan stemme

Hvem kan stemme?

Du må ha stemmerett og stå i manntallet/samemanntallet for å kunne stemme. 

 Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:

  • Lillesand kommune er i 2015 med i en forsøksordning med nedsatt stemmerett, så aldersgrensen er 16 år (innen utgangen av valgåret)
  • Vedkommene har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53
  • Vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregistrert som bosatt i Norge

Du må kunne legitimere deg.

Publisert
13.08.2010
Sist endret
23.09.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker