Forhåndsstemmegivning

Velgere har anledning til å forhåndsstemme fra mandag 10. august 2015 til og med fredag 11. september 2015.

Forhåndsstemmer kan for hele perioden avgis på kommunetorget på rådhuset, mandag til og med fredag, mellom kl. 09.00 – 15.00.

I tillegg utvides åpningstida for forhåndsstemmegivning på følgende tidspunkt de siste to ukene (uke 35-36) før valget:

 Steder med utvidet åpningstid for forhåndsstemming

StedMandag 24.08Torsdag 27.08

Lørdag
29.08

 Mandag
31.08

 Torsdag
03.09

Rådhuset   15.00-18.00 11.00-13.00 15.00-18.00 15.00-18.00
Høvåghallen 15.00- 18.00       15.00-18.00

 

Det legges gjennomføres også forhåndsstemmegiving på følgende institusjoner og skoler:

  • Høvåg bo- og aktivitetssenter
  • Lillesand bo- og aktivitetssenter
  • Sjømannshjemmet
  • Møglestu videregående skole

Stemmer du utenfor egen kommune, må du avgi stemme så tidlig at du er sikret at stemmeseddelen når fram til hjemkommunen.

Ta med legitimasjon og tilsendt valgkort.

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan møte frem til stemmelokalet valgdagen eller til lokalet for forhåndsstemmegivning, kan sende søknad til valgstyret i kommunen (Postadresse: Valgstyret, Pb 23, 4791 Lillesand) og be om å få stemme der de oppholder seg. I søknaden til valgstyret må det fremgå hvorfor velgeren ikke kan møte i valglokalet, fullt navn, fødselsdato og nøyaktig adresse.

Siste frist for å sende slik søknad settes til mandag 7. september.

Publisert
14.05.2015
Sist endret
23.09.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker