Forhåndsstemmegivning

Er du forhindret fra å stemme på valgdagene (10. og 11. september), kan du forhåndsstemme i perioden fra 10. august til og med 8. september. Forhåndsstemmer kan avgis i kommunetorget på rådhuset, mandag til og med fredag, mellom kl 09.00 – 15.00.

I tillegg vil det være mulig å forhåndsstemme på følgende steder og tidspunkt:

 Steder med utvidet åpningstid for forhåndsstemming

StedMandag 21.08.Tirsdag 22.08.Torsdag 24.08.

Mandag
28.08.

 Tirsdag 29.08.

 Torsdag
31.08

 Lørdag 02.09

Kommune-
torget i
Lillesand rådhus

 - - 15.00-18.00 15.00-18.00 - 15.00-18.00 11.00-14.00
Høvåghallen 15.00- 18.00 -  -  - - 15.00-18.00  -
Lillesand bo- og aktivitets-senter - 11.00-13.00 - - - -  
Sjømanns-hjemmet - 14.00-16.00 - - - -  

Høvåg bo-
og aktivitets-senter 

- - 11.00-13.00 - - -  
Møglestu videregående skole - - - - 11.00-13.00 -  

 
Stemmer du utenfor egen kommune, må du avgi stemme så tidlig at du er sikret at stemmeseddelen når fram til hjemkommunen innen tirsdag 12. september kl. 17.00.

Ta gjerne med tilsendt valgkort. Gyldig legitimasjon med bilde må alltid medbringes.

Velgere som på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne ikke kan avgi stemme på valgdagen eller der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan søke om å få avgi stemme der de oppholder seg. Slik søknad kan fremmes muntlig på telefon 91740649 senest fredag 1. september.

Arne Thomassen
Leder av valgstyret

Publisert
14.05.2015
Sist endret
18.08.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker