Forhåndsstemmegivning

Velgere har anledning til å forhåndsstemme fra torsdag 10. august 2017 til og med fredag 8. september 2017.

Forhåndsstemmer kan for hele perioden avgis på kommunetorget på rådhuset, mandag til og med fredag, mellom kl. 09.00 – 15.00.

I tillegg utvides åpningstida for forhåndsstemmegivning på følgende tidspunkt de siste to ukene (uke 34-35) før valget:

 Steder med utvidet åpningstid for forhåndsstemming

StedMandag 21.08Torsdag 24.08

Mandag
28.08

 Torsdag
31.08

 Lørdag 02.09

Rådhuset   15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 11.00-14.00
Høvåghallen 15.00- 18.00     15.00-18.00  

 

Det legges gjennomføres også forhåndsstemmegiving på følgende institusjoner og skoler:

  • Høvåg bo- og aktivitetssenter
  • Lillesand bo- og aktivitetssenter
  • Sjømannshjemmet
  • Møglestu videregående skole

Stemmer du utenfor egen kommune, må du avgi stemme så tidlig at du er sikret at stemmeseddelen når fram til hjemkommunen.

Ta med legitimasjon og tilsendt valgkort.

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan møte frem til stemmelokalet valgdagen eller til lokalet for forhåndsstemmegivning, kan sende søknad til valgstyret i kommunen (Postadresse: Valgstyret, Pb 23, 4791 Lillesand) og be om å få stemme i egen bolig. I søknaden til valgstyret må det fremgå hvorfor velgeren ikke kan møte i valglokalet, fullt navn, fødselsdato og nøyaktig adresse. Gjennomføring av hjemmebesøk skal foregår i uke 36.

Siste frist for å sende slik søknad settes til fredag 1. september.

Publisert
14.05.2015
Sist endret
19.06.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker