Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme på kommunetorget på rådhuset helt frem til og med 6. august; mandag til og med fredag, mellom kl. 10.00 – 15.00

I tillegg har vi kvelds- og lørdagsåpent på følgende dager:

Kommunetorget på rådhuset:
Torsdag 22.08:           Kl. 15.00 – 18.00
Lørdag 24.08:             Kl. 11.00 – 14.00
Mandag 26.08:           Kl. 15.00 – 18.00
Torsdag 29.08:           Kl. 15.00 – 18.00
Lørdag 31.08:             Kl. 11.00 – 14.00

Høvåghallen:
Tirsdag 20.08:            Kl. 15.00 – 18.00
Tirsdag 27.08:            Kl. 15.00 – 18.00

Stemmer du utenfor egen kommune, må du avgi stemme så tidlig at du er sikret at stemmeseddelen når frem til hjemkommunen innen tirsdag 10. september kl. 17.00.

Ta gjerne med tilsendt valgkort (papir eller digitalt).
Gyldig legitimasjon med bilde må alltid medbringes.

Her finner du  åpningstider for forhåndsstemming ved institusjoner og videregående skole

Her finner du informasjon om hjemmestemming


Publisert
13.08.2019
Sist endret
13.08.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker