Valg

Informasjon om kommunestyrevalg, fylkestingsvalg og stortingsvalg:

Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg arrangeres samtidig hvert fjerde år. Det samme gjelder stortingsvalg, men dette er forskjøvet to år i forhold til førstnevnte. Lillesand kommune administrerer med andre ord et valg hvert annet år.

Valgadministrativ leder Siv R. Larsen

I menyen til venstre finner du mer informasjon om valg i Lillesand kommune.

- Valgloven
- Valgforskriften
- Valg.no

Publisert
13.08.2010
Sist endret
19.06.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker

Relaterte artikler